Velkommen til Nille’s Spilopper! 

 

 

En privat pasningsordning* med
omsorg, nærhed og trivsel i fokus!

 

OBS! Jeg går snart på barsel  og starter op igen i slutningen af 2021.
I er velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker en plads i slut 2021 eller start 2022.

 

Jeg hedder Pernille Breinholdt Jepsen. Jeg er 40 år og blev uddannet pædagog i 2008 og jeg har arbejdet med børn siden 1998.

Jeg er en meget udadvendt, positiv og omsorgsfuld person og jeg elsker at arbejde med børn.

Jeg lægger stor vægt på at skabe tryghed og faste rammer for jeres børn. At give Jeres børn en god start på dagen med rolige omgivelser, nærvær og hygge. At give dem en hverdag med daglige aktiviteter og gode oplevelser.

 

 

 

Jeg arbejder ud fra den anerkendende pædagogik, hvor jeg som eksempel i dagligdagen:

• Støtter barnet i at udfordre sig selv
• Lytter til børnene og deres fortællinger
• Støtter børnene i at finde alternative handlemuligheder og selv løse konflikter

Min motivation for at passe alle disse skønne børn er, at jeg har stor interesse i at støtte og følge børnene i deres udvikling.

Endvidere tillægger jeg forældresamarbejdet en meget stor værdi, da det er af stor betydning, at I føler jer trygge, når I afleverer jeres barn til mig, at I føler at I kan tale med mig om tingene – også om eventuelle problematikker der kan opstå – se evt. mere under pkt. Det skriver forældrene.

 

 

Til sidst, men ikke mindst, tilbyder jeg en hverdag med sang, rytmik, tumle lege, ture ud i naturen og på legepladsen, højtlæsning og diverse kreative indslag – se mere under pkt. Dagligdagen.

Alt i alt tilbyder jeg en genkendelig, meningsfyldt og aktiv hverdag med en nærværende og omsorgfuld voksen, der vægter forældresamarbejde højt!

 

*Tidligere privat dagpleje. Grundet ny lovgivning skal private dagplejere fremover kalde sig private pasningsordninger, så vi bl.a. ikke er at forveksle med offentlig dagpleje.