Dagligdagen

Vi har samling hver dag, hvor vi lige siger godmorgen til hinanden og synger en masse sange. Nogle gange bliver der også fortalt nogle spændende historier.

Efter samling går vi i gang med dagens aktiviteter, som kan være alt fra at tage på tur, til at tegne, male, lave perleplader, bygge med klodser, rytmik, kaste med bolde, lege med dukker, bilbaner, lave puslespil, fri leg, lave forhindringsbane, gå i haven e.lign.

Vi kommer som regel på tur nogle gange om ugen. Når vi er på tur, går vi ofte ned og siger hej til ænderne, nogle gange har vi mad med til dem – det elsker de. Vi elsker også bare at være på tur i nærområdet, hvor vi fx går på legeplads eller hygger os med at se på fugle, træer, biler, råbe i tunnelerne, synge og/eller fortælle ”De tre bukkebruse”, når vi går over en bro m.m.

Når vi ikke kommer på tur er vi enten i haven eller inde og lege.
I haven kører vi på løbecykler eller motorcykler, leger i sandkassen, leger fangeleg, spiller bold eller bare hygger os og når vi er inde laver vi alverdens forskellige ting og sager. Vi elsker fx at læse bøger. Vi synes det er super spændende, at tale om alt det vi ser på billederne og hører historien som bøgerne fortæller. Vi kan bestemt også lige at høre musik og danse, samt lave fis og ballade og mange andre hyggelige ting som vi kan finde på.

Nogle gange mødes vi med de andre pasningsordninger – før kaldet private dagplejere -, hvor vi fx er på tur sammen eller hjemme hos hinanden og hygger.

Vi har også tøffetid, hvor vi alle ligger og slapper af og lukker verden ude, får lidt massage og høre beroligende musik. Vi nyder rigtig godt af denne rolige stund, når vi har haft nogle hektiske dage enten der hjemme eller i pasningsordningen.

Det var en lidt forenklet beskrivelse af vores hverdag, da det er umuligt, at beskrive alle de store og små ting, vi laver i løbet af en dag. Håber alligevel, at det har givet jer et nogenlunde billede. Se evt en mere pædagogisk og faglig beskrivelse under ”Det faglige perspektiv”.

Jeg bestræber mig på at have en nogenlunde fast dags rytme og uge rytme. Nedenstående er en typisk oversigt over et dags og uge program.

Dagsrytme:

08.00 morgensamling, 1. måltid
08:30 formiddagslur og/eller legepladsen/ude
10:30 frokost, 2. måltid
11:30 (+/-) eftermiddagslur
14/15:00 eftermiddagshygge/tøffetid, 3. måltid

Ugerytme:

Mandag: Hjemme/samling/i haven
Tirsdag: Tur til stranden/nærliggende legeplads e.lign.
Onsdag: Hjemme/Rytmik/sanglege/i haven
Torsdag: Tur i nærområdet/legeplads
Fredag: Hjemme/hygge/samling/sang/i haven

Dags rytmen og uge rytmen er et øjebliksbillede, da den løbende ændrer sig alt efter børnenes behov, alder og udviklingstrin.