Dagligdagen

 

Vi har samling hver dag, hvor vi lige siger godmorgen til hinanden og synger en masse sange. Efter samling går vi i gang med dagens aktiviteter, som kan være alt fra at tage på tur, til at tegne, lave perleplader, bygge med klodser, læse bøger, kaste med bolde, lege med dukker eller biler, lave puslespil, lave forhindringsbane, gå i haven el.lign.

Vi kommer som regel på tur nogle gange om ugen. Når vi er på tur i nærområdet, går vi ofte ned og siger hej til ænderne eller køerne eller også går vi på legeplads, hygger os med at se på fugle, træer, biler, råbe i tunnelerne, synge eller fortælle ”De tre bukkebruse”, når vi går over en bro m.m . Vi tager også på længere ture til eksempelvis Køge ås, legepladser el.lign. eller til København med toget/bussen for fx at se Amalienborg eller zoologisk have. Ladcyklen tager vi også nogle gode ture i rundt i lokalområdet til fx skoven eller biblioteket.

Når vi ikke kommer på tur er vi enten i haven eller inde og lege.
I haven kører vi ofte på løbecykler eller motorcykler, leger i sandkassen, leger fangeleg, spiller bold eller bare hygger os og når vi er inde laver vi alverdens forskellige ting og sager, som beskrevet oven for.

Nogle gange mødes vi med de andre private børnepassere, vi går ture sammen, er hjemme hos hinanden og hygger. Nogle gange holder vi også idrætsdag og fastelavn sammen e.lign..

Vi elsker også at læse bøger. Vi synes det er meget spændende, at tale om alt det vi ser på billederne og hører historien som bøgerne fortæller. Vi kan også lide at høre musik og danse, samt lave fis og ballade og mange andre hyggelige og fjollede ting som vi kan finde på.

I løbet af ugen har vi som regel også rytmik eller yoga. Vi har også tøffetid, hvor vi alle ligger og slapper af og lukker verden ude, får lidt massage og høre beroligende musik.
Vi nyder rigtig godt af den rolige stund, som tøffetid og yoga giver os, når vi har haft nogle hektiske dage enten der hjemme eller her i pasningsordningen, men bestemt også af rytmik, hvor vi brænder godt med krudt af, øver os i at slå kolbøtter, stå på et ben o.lign.

Jeg bestræber mig på at have en nogenlunde fast dagsrytme og ugerytme. Nedenstående er en typisk oversigt over et dags og uge program.

Dagsrytme:

08.00 morgensamling, 1. måltid
08:30 formiddagslur og/eller legepladsen/ude
10:30 frokost, 2. måltid
11:30 (+/-) eftermiddagslur
14/15:00 eftermiddagshygge/tøffetid, 3. måltid

Ugerytme:

Mandag: Hjemme/i haven/yoga
Tirsdag: Tur til stranden/nærliggende legeplads e.lign.
Onsdag: Hjemme/Rytmik/sanglege/i haven
Torsdag: Tur i nærområdet/legeplads
Fredag: Hjemme/hygge/tøffetid/sang/i haven

Det var en lidt forenklet beskrivelse af vores hverdag, da det er umuligt at beskrive alle de store og små ting, vi laver i løbet af en dag. Håber alligevel, at det har givet jer et nogenlunde billede. Se evt en mere pædagogisk og faglig beskrivelse under Det faglige perspektiv.