Det faglige perspektiv

En af grundstene i vores samfund er hvordan vi socialt interagerer med hinanden.
Vores sociale kompetencer er med til at definere kulturen for, hvordan vi behandler vores medmennesker, håndtere modgang i livet, hvilke omgangskredse og venner vi vælger, samt hvordan vores familie- og arbejdsliv udformer sig. For at være en del af et fællesskab skal man lære de sociale spilleregler at kende.

Socialkulturen er derfor en essentiel del af vores opvækst, hvor barnet allerede fra fødslen præges af sine omgivelser, miljø og de mennesker der omgiver det. Samtidig vokser barnet og ændrer sig utrolig meget i løbet af de første leveår hvor grundstenene for deres sociale kompetencer dannes.

Jeg vil gerne være med til at give jeres barn nogle sunde og stærke sociale kompetencer og i min hverdag med jeres barn er det noget jeg prioritere højt. Mennesker er heldigvis sociale af natur, så jeg er allerede hjulpet godt på vej.

Jeg vil derfor opsummere herunder hvilken værdi jeg lægger i ordene `sociale kompetencer` og hvordan jeg arbejder med det.
Børn lærer sig de sociale kompetencer primært ved at interagere i sociale fælleskaber som, leg, fælles aktiviteter og i samspillet mellem børn og voksne. Her lære de at bruge sprog og kropssprog som kommunikationsredskab hvor igennem de lærer kunsten at samarbejde, konfliktløse og forhandle. Derfor er barnets leg og etablering af relationer til andre børn en høj prioritet, der samtidig åbner for muligheden for at udvikle tidlige venskaber.

Hvert barn er et unikt individ og samtidig en del af et lille fællesskab. Med udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger, lærer de deltagelse i fælles ting og udfordringer som at udsætte egne behov blandt andet ved at ”vente på egen tur”, deles og skiftes om tingene og hjælpe hinanden.
De lærer at man kan være uenige om tingene, lege med andre og stadigvæk være gode venner. Det opnås ved at vise barnet anderkendelse og forståelse for barnets egenoplevelse, samtidig med det hjælpes til at forstå de andre børn og voksnes oplevelse kan være anderledes end den barnet selv har. Her igennem lærer barnet at vise og modtage empati, at være omsorgsfuld, tage hensyn, trøste og yde eller hente hjælp, hvis et andet barn har behov for det.

Hos mig møder I et fællesskab med plads til individet, hvor der arbejdes for socialt stærke og trygge børn med højt selvværd.