Hvad er privat pasning?

Privat pasning eller privat pasningsordning – blev før kaldt *privat dagpleje -, er en pasningsform for jer, der selv ønsker at have indflydelse på hvor og af hvem jeres barn skal passes og dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Barnet passes i et privat hjem eller et lejet lokale under dagpleje-lignende forhold med årlige tilsyn. Der ydes tilskud til den private pasning/pasningsordning af den pågældende kommune og der gives søskendetilskud efter gældende regler.

En privat pasning/pasningsordning bliver betalt af forældrene.
Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen (kaldet frit-valgs-ordning). Der ydes tilskud 12 gange årligt.

Ved privat pasning/pasningsordning er der typisk ikke en gæsteplejeordning. Ved ferie og sygdom skal du altså typisk selv sørge for pasning. Det betyder til gengæld også, at der ikke vil komme gæstebørn i dit barns pasnings hjem, og at dit barn ikke vil komme i flere forskellige hjem.

Jeg er som privat børnepasser på samme måde, som den kommunale dagplejer, godkendt i mit hjem til at passe børn. Der føres tilsyn, anmeldte samt uanmeldte besøg, fra en dagpleje konsulent fra Solrød kommune et par gange om året.

Jeg skal selv annoncere/reklamere når jeg har ledige pladser i min pasning, samt føre venteliste – se mere under Indmelding og venteliste.

*Privat pasning eller pasningsordning blev tidligere kaldt privat dagpleje. Grundet ny lovgivning skal private dagplejere fremover kalde sig private pasningsordninger eller privat pasning, så vi bl.a. ikke er at forveksle med offentlig dagpleje.