Ved sygdom

Barn Syg

I tilfælde af at Jeres barn bliver syg, skal I ringe og meddele det.

Der tages kun mod raske børn. Det er børn, som kan følge dagligdagen i dagplejen.

Raske børn er feberfrie børn i mindst et døgn.

Jeg gør opmærksom på, at der ikke må afleveres børn, som har fået smertestillende samme dag. Dette kan være farligt for barnet, hvis barnet kommer til skade.

Hvis barnet lider af diarre, øjenbetændelse og er meget forkølet eller lignende, afvises dette.

I tilfælde af at ovenstående konstateres i løbet af dagen, kontakter jeg forældrene, og barnet skal hentes hjem.

Ovenstående forholdsregler er bl.a. til for at undgå spredning af evt. sygdom til andre børn eller mig.

Hvis jeg er syg

Meddeler jeg jer herom, så tidligt som muligt, så I har mulighed for at finde en anden pasningsløsning.

Har dog ikke haft nogen sygedage endnu.